Innovációs beruházásunk (GOP-1.3.1-11/A-2012-0079)

forest_USZT_d_tabla_140319_vegleges

A FOREST-PAPÍR Kft-nek az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „A többrétegű higiéniai papír termék gyártástechnológiájának továbbfejlesztése a FOREST-PAPÍR Kft-nél” című, GOP-1.3.1-11/A-2012-0079 jelű pályázatát az Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 812 750 210 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.

 forest_USZT_d_tabla_140319_veglegesE fejlesztési program tárgya a különböző minőségű kombinált papírból készülő többrétegű toalettpapír gyártástechnológiájának kifejlesztése.

Az innovációs fejlesztéssel létrejövő új gyártástechnológia lehetővé teszi olyan higiéniai papírtermékek gyártását és piacra juttatását, melyek magukban fogják hordozni a hulladék alapú papírból és a cellulózos papírból készült termékek előnyeit egyaránt, ugyanakkor az értékesítési árakban a kettő közé, de inkább az alacsonyabb árfekvésű kategóriákba sorolhatók.

A FOREST-PAPÍR Kft. korábbi sikeres innovatív termék és technológia fejlesztéseinek köszönhetően vált Magyarország meghatározó piaci szereplőjévé, melyet újabb innovatív megoldásaival kíván tovább erősíteni.

Fontos számára, hogy az eddigi tapasztalatait és szaktudását felhasználva megőrizze és továbbfejlessze a Duna mente térségében a magas színvonalú papíripari szakmai kultúrát, hozzájárulva ezzel a térség foglalkoztatási szintjének megtartásához, javításához.

K+F tevékenységünk mérföldkövei a beruházás innovációval érintett területén

2012 júniusától egy fejlesztési csapat Kroer László vezető fejlesztő irányítása alatt dolgozik a gyártástechnológia kifejlesztésén.  A fejlesztési csapat két területre specializálódott, az egyik csapat a gyártástechnológia fejlesztéséért felelős, melyben Hörömpöliné Áy Judit fejlesztő szakmai irányítása mellett, Szabados János, Senkár Tamás, és Szabó Péter dolgozik. A másik csapat az üzemcsarnok kialakításáért és az infrastruktúráért felelős, tagjai: Haraszti József és Pálfiné Thier Ildikó.       A fejlesztő csapat tagjai rendszeres időközönként megvitatják és megbeszélik az elért eredményeket, valamint a feladatokat.

2012. október:

Hosszas előkészítő munkát követően több feldolgozógép gyártó, és csomagológép gyártó ajánlata érkezett meg.  A műszaki tartalom összehasonlítása után kiválasztásra kerültek a végső gyártók, akikkel a szóbeli megállapodás is megtörtént ebben a hónapban. A döntés meghozatala során nagy szerepet játszott az adott cégek innovációs tevékenysége és az iparágban róluk kialakult szakmai vélemény.

Meghatároztuk tehát a gyártástechnológiához legalkalmasabb gép gyártóját, a géptípust, valamint a prégelési technológiát, a kapcsolódó kiegészítő berendezéseket. Fontos szempont volt, hogy a gépsor egyes elemeinek teljesítménye (sebesség, ütemszám) összhangban legyen.

2012. november:

Megkezdődött a szerződések előkészítése a gép gyártókkal. Párhuzamosan elindult az üzemcsarnok kialakításával kapcsolatos munka, figyelembe véve az új gyártástechnológia sajátosságait, a biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat, valamint a rendelkezésre álló csarnok adottságait. Megkezdődött a közművek feltárása és új csatlakozások kiépítése:

2012. december:

Megtörtént a szerződéskötés, melynek értelmében kifizetésre került az első előleg, így kezdetét vehette a megvalósítási szakasz. Ennek egyik első lépéseként a - kifejezetten a projektre létrehozott - fejlesztési csoport meghatározta a gépsor műszaki paramétereit, figyelembe véve az energiatakarékos működtetést. Megkezdődött a prégelési technológia kialakítása, melyhez felvették a kapcsolatot bel- és külföldi tervező stúdiókkal.

Projektindító sajtótájékoztató keretében ismertetésre kerültek a beruházás tervezett lépései, innovációs céljai.

 

2013. január:

Kezdetét vette a géptelepítési, gyártástechnológia-elhelyezési terv, valamint az egész üzemcsarnok, különös tekintettel a gyártástechnológiát kiszolgáló helyiségek kialakításának tervezése. A tervezők munkájához szükséges műszaki adatok kapcsán folyamatos egyeztetés történik a gépgyártókkal.

Az anyagmozgató gépekre vonatkozóan megtörtént az árajánlatok bekérése 4 különböző helyről, és kiválasztásra került a gépek típusa.

2013. február:

A fejlesztési csapat olaszországi tanulmányútra utazott, melynek célja volt többek között egy referencia üzem megtekintése, amelynek tapasztalatait hasznosítani tudták a az új üzem kialakításánál. A másik fontos téma a gépgyártókkal a prégelési technológia aktuális státuszának egyeztetése és a további fejlesztési tervekkel kapcsolatos konzultáció.

Az egységrakomány- képző gép gyártójával Lábatlanon folytatódtak a tárgyalások az optimális gépsor elhelyezéssel kapcsolatban.

2013. március:

Hosszas egyeztetések eredményeképpen megtörtént a telepítési rajz véglegesítése. A kutatási és fejlesztési munka eredményeként lezárásra került a prégelési technológia, valamint megkezdődött a prégelő hengerek gyártása két különböző grafikával. Így a piaci igényeknek megfelelő, változatos és variálható termékpaletta hozható létre.

Kiválasztásra került az anyagmozgató gépek beszállítója és megkötöttük a szállítási szerződést.

2013. április:

Az alapanyagra vonatkozó kutatási munka első szakasza lezárult, körvonalazódtak a paraméterek, melyeket részletes minőségi szempontok szerinti összehasonlító elemzés előzött meg.

Kezdetét vették a tárgyalások a technológiát kiszolgáló berendezések gyártóival.

2013. május:

A technológiát kiszolgáló daru és kompresszor gyártójával megkötöttük a szerződést.

Kezdetét vette a palettázó gép gyártónál történő átadásához szükséges teendők előkészítése. Zajlanak az új gyártástechnológiához felhasználásra kerülő alappapírok és segédanyagok vizsgálatai, paraméterek elemzése, új beszerzési források felkutatása.

A csarnokon belül az összes alapozási munka elkészült, a tégla homlokzati falak állnak. Elkezdődött a tetőszerkezet felújítása.

Jelenleg az épület bővítésének szerkezeti szerelése zajlik, a pillérek már állnak. A belső úthálózat alatt a talajstabilizáció, majd az útalap építése folyik. A gépészeti szerelések az épületen belül is elkezdődtek.

2013. június:

Kezdetét vette a technológiát kiszolgáló berendezések tervezése, beszerzésének előkészítése, melynek elősegítése érdekében referencia üzemlátogatásokat tettünk.

Megkezdődött a hulladékkezelési terv kidolgozása, mely a gyártás során keletkező különböző típusú hulladékok figyelembe vételével történik.

Folyamatos egyeztetések mellett zajlik a technológiához szükséges anyagok beszerzési lehetőségeinek vizsgálata, összehasonlító elemzések készítése és ezzel egy időben a termékparaméterek meghatározása.

A külső falazatok elkészültek és már zajlik a hőszigetelő vakolat rendszer felvitele. Az új raktár szerkezete szintén elkészült és elkezdődött a külső homlokzati elemek felszerelése. A szociális blokknál a válaszfalak vázai felépültek, a gépészeti alapszerelések ezen a területen már készen vannak. A kupolák cseréje szakaszosan történik, melynek megvalósulását az időjárás is befolyásolja. A külső sátorszerkezet alapja elkészült, az útépítés előkészítése előrehaladt állapotban van.

2013. július:

Július 2-án megtörtént az automata palettázó gép gyártelepi tesztje Németországban. A látottak alapján a próbaüzem eredményesnek bizonyult, aláírásra került a gyártelepi átadás-átvételi jegyzőkönyv.

A technológiát kiszolgáló berendezések beszerzése megtörténik.

Az üzemcsarnok építési munkáinak nyomon követése, a kivitelezőkkel folyamatos a kapcsolattartás a technológiai-, és egyéb kiszolgáló berendezések optimális telepítése érdekében, zajlik a csatlakozási pontok véglegesítése. A kivitelezés során felmerülő problémák műszaki megoldásairól rendszeresen egyeztetünk.

Folyamatban van a csomagoló- és feldolgozógép gyártóknál történő géptesztek előkészítése, melyek célja a gépek funkciójának ellenőrzése. Ehhez szükséges a megfelelő minőségű és mennyiségű alapanyag biztosítása, valamint a teszt során gyártásra kerülő termékek végleges paramétereinek megadása. Július 25-én egy személyes megbeszélés keretén belül lezárjuk a még nyitott kérdéseket fentiekkel kapcsolatban.

Az építkezés a látványos részhez érkezett: a homlokzatra felkerültek a nyílászárók, a falakra a hőszigetelő rendszer, és folyamatban van a színezés is. A belső terekben a gépészeti és elektromos szereléssel szinkronban haladnak a belső burkolási munkák, az öltözők végleges formája már lassan láthatóvá válik. Az új raktárcsarnok is bezárásra került, a raktárak falai már fehérednek és az ipari padló is elkészült. A kültérben halad a kialakítandó sátor aljzatának a betonozása. A közműbekötésekből a gáz és az elektromos bekötés van még hátra. Júliusban az épület belseje sokat változott: a tetőbevilágítók árasztják a napfényt a kifestett falakra, készülnek a gépészeti szerelések és működik a lámpasor is.

2013. augusztus:

A kutatás-fejlesztési munka eredményeként összeállításra került az induló termékkör, mellyel a gyártelepi gépátvételi teszteket elvégezzük. Beszerzésre kerültek a gyártástechnológiában felhasználásra kerülő,  a jórészt új minőségű alap-, és segédanyagok.

Lezárásra került a technológiai gépsor telepítési rajza.

A technológiát kiszolgáló, ahhoz szorosan kapcsolódó berendezések tervezése és kiválasztása megtörtént, melyek növelik a hatékonyságot és csökkentik a gyártási költségeket.

Megkezdődnek az előkészületek az új üzemben dolgozó szakemberek kiválasztása és felkészítése kapcsán.

Augusztusban a csarnok belsejének építése elkészült: az üzemi területen már a helyén van a daru és a raktári polcok, várják a termeléshez szükséges gépek telepítését. A szociális blokk is folyamatosan szépül, lassan helyére kerülnek a felszerelések és bútorok is. Az épület körüli tereprendezés és útépítés is a befejező részéhez közeledik. Elkezdődött a raktár részére felállítandó sátor szerelése. A közművek végleges csatlakozásával a használatbavételi eljárás kezdődik el hamarosan.

2013. szeptember:

A gép gyártók a kitűzött határidőre előkészítik a feldolgozógépet, valamint a csomagológépeket a gyártelepi átvételi teszthez. A gyártelepi gépátvétel első lépéseként a fejlesztő csapat egy része a gép gyártóknál a helyszínen ellenőrizte a gépek műszaki állapotát és készültségi fokát. A gépek gyártelepi átvételi tesztjének programja összeállításra kerül.

A gyártócsarnok elkészült, kiépítésre került az infrastruktúra, valamint megkezdődött a technológiát kiszolgáló gépek telepítése és helyiségek berendezése.

A logisztika felkészül a technológiában felhasználásra kerülő anyagok fogadására.

A fejlesztő csapat a gép gyártókkal közösen elkészíti a technológiai gépek leszállításának, telepítésének, valamint beüzemelésének idő ütemtervét.

2013. október:

Sajtóbejárás az új üzemcsarnokban.

2013. november:

A gépek telepítését követően kezdetét vette a teljesítménytesztek futtatása a teljes gépsoron.

2013. december:

A teljesítménytesztek lezárását követően, december 13-án ünnepélyes üzemavató rendezvényre került sor az új üzemcsarnokban.

A létesítményt Dr. Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért felelős államtitkára adta át, aki kiemelte: „Komárom-Esztergom megye továbbra is kitüntetett célpontja a beruházásoknak, a töretlen érdeklődés a kimagasló megyei foglalkoztatási adatokban is tükröződik. Külön öröm azonban, ha egy magyar tulajdonú társaság régiós versenyképességét fokozó fejlesztést ünnepelhetünk."

2014. február:

A fejlesztő csapat 2014. február 28-i határidőre teljesítette a projektben vállalt feladatokat, és zárta azt le eredményesen. Az eredetileg célul kitűzött termék minőséget a beszerzésre került technológiai gépekkel elértük.

A kutatás-fejlesztési munka másik fontos sikere, hogy a tervezettnél alacsonyabb költségszinten tudjuk a kifejlesztett terméket gyártani, mivel a gyártástechnológia több pontján is megtakarításokat realizáltunk, többek között alacsonyabb négyzetméter tömegű alappapírokkal értük el a kitűzött minőségi célokat.

Kiváló használati értékkel rendelkező toalettpapírok sorozatgyártása vált lehetővé ezen innovációs munka által.

2014. november:

A 3. fizetési kérelmünkre 2014. november 26-án a támogatás utolsó 310 886 813 Ft-os részlete is megérkezett társaságunkhoz.

 A projekt megvalósításához ténylegesen igénybevett támogatás összege 810 380 188 Ft.

2016. március

Hosszú előkészítő tárgyalási időszakot követően a Nemzetgazdasági Minisztérium jóváhagyásával a FOREST-PAPÍR Kft lakossági üzletága, ezzel a támogatásból megvalósított gyártó kapacitás is értékesítésre került a Sofidel Hungary Kft részére.

2016. június

A közel két éves üzemszerű működést követően 2016. június 15-én került sor az első Projekt Fenntartási Jelentés benyújtására, amelyben a létszám, árbevétel alakulása mellett számot adtunk a vállalt esélyegyenlőségi és környezetvédelmi célok teljesítéséről is.

2017. június

A 2. számú Projekt Fenntartási Jelentést az elsővel megegyező tartalomi követelménynek megfelelően 2017.június 14-én nyújtottuk be.